Velika nagradna igra

Načela zaštite ličnih podataka u onlajn kupovnoj galeriji, u skladu sa GDPR

Važi od 25.5.2018

Uvod

Hvala Vam što koristite usluge naše kupovne galerije  ShipGRATIS.rs. U okviru naših usluga za Vas obezbeđujemo robu iz cele Evrope i Azije koju nećete nigde lakše da nabavite.

Da bismo Vam obezbedili dostavu poručene robe u našoj kupovnoj galeriji, moramo radi rešavanja porudžbina dobiti i obraditi Vaše lične podatke. Da bismo mogli da Vas efektno obaveštavamo o novostima u našem katalogu porizvoda, obrađujemo i Vaše lične podatke uz Vaš pristanak. Takođe, za nas je uvek važna zaštita Vaše privatnosti i bezbednost Vaših ličnih podataka. Svrha ovog dokumenta je da transparentno objasni kako i zašto sakupljamo, čuvamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke i da opiše mogućnost kontrole ovih procesa, u sklopu Vaših prava na zaštitu Vaših ličnih podataka.

ADMINISTRATOR

„Naranu Prague s.r.o“ je operator onlajn kupovne galerije ShipGRATIS.rs i njenih drugih jezičkih filijala -  Naranu Prague s.r.o., sa sedištem na Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Česká Republika, i adresom za korespodenciju: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice.

GDPR

Načela obrade ličnih podataka korisnika Naranu Prague s.r.o su izdana u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske Unije broj 2016/679 (skraćeno "GDPR").

Naranu Prague s.r.o izjavljuje da se pridržava svih pravila u skladu sa gore navedenom uredbom Evropske unije. Za pravne propise koji uređuju zaštitu ličnih podataka se smatraju pravni propisi koji su deo češkog pravnog poretka, uključujući određene međunarodne ugovore i pravne propise Evropske unije koji se tiču zaštite ličnih podataka.

Poverenik i osetljivi lični podaci

Naranu Prague s.r.o nema imenovanog poverenika za zaštitu ličnih podataka, jer po zakonu nije neophodan. Ne obrađujemo i ne sabiramo nikakve osetljive lične podatke, ni brojeve kreditnih kartica.

Predmet delovanja Naranu Prague s.r.o

Naranu Prague s.r.o je preduzeće koje svojim korisnicima nudi i posreduje robu od dobavljača robe iz EU i van EU, pre svega iz Češke republike i Kine, koristeći pritom svoje pod-dobavljaće.

Opseg ponuđenih usluga može vremenom da se menja. U slučaju da dođe do izmene i ako nove usluge budu uticale na ova Načela, Naranu Prague s.r.o će sprovesti ažuriranje ovih Načela.

Kako, iz kog razloga i na koje vreme sabiramo lične podatke?

Lične podatke sabiramo na sledeće načine:

 1. Kreiranjem korisničkog naloga da bi korisnik mogao da brže izvrši kupovinu - iz razloga opravdanog interesa (prijava je moguća ručno, preko fejsbuka, gugla ili zahtevom putem tiketa, imejla ili telefona) - do brisanja naloga
 2. Dobrovoljnom prijavom na besplatnu pretplatu na takmičarski bilten - iz razloga opravdanog interesa, dakle besplatnom pretplatom na bilten, na neodređeno vreme za eventualnu kontrolu od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (dalje samo "Poverenik")
 3. Poručivanjem - iz razloga izvršavanja ugovora o posredovanju prodaje i opravdanog interesa - podatke čuvamo najmanje 10 godina za eventualno izdavanje poreskog izveštaja
 4. Plaćanjem porudžbine - iz razloga opravdanog interesa - podatke čuvamo najmanje 10 godina za eventualno izdavanje poreskog izveštaja
 5. Podnošenjem upita na naš imejl ili putem korisničkog servisa (tiket i odgovor na tiket) - iz razloga opravdanog interesa podatke čuvamo najmanje na 10 godina u slučaju eventualne kontrole Poverenika ili Sektora tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, turizme i telekomunikacija (dalje samo "Inspekcija")
 6. Kreiranjem recenzije kod proizvoda - iz razloga opravdanog interesa - dobijanje povratne informacije o proizvodu i mogućnost objavljivanja ovakve recenzije do trenutka brisanja recenzije na zahtev
 7. Slanjem članka u diskusiju kod proizvoda - iz razloga opravdanog interesa - dobijanje povratne informacije o proizvodu i mogućnost objavljivanja ovakve recenzije do trenutka brisanja članka na zahtev
 8. Ocenjivanjem naših usluga od strane korisnika - iz razloga opravdanog interesa - dobijanje povratne informacije na našem sajtu i mogućnost objavljivanja ocene do trenutka brisanja ocene na zahtev
 9. Slanjem reklamirane robe - iz razloga opravdanog interesa podatke čuvamo na period od najmanje 10 godina, zbog eventualne kontrole od strane Povrenika ili Inspekcije
 10. Ocenjivanje odgovora na Vaš tiket - iz razloga opravdanog interesa podatke čuvamo na period od najmanje 10 godina, zbog eventualne kontrole od strane Povrenika ili Inspekcije
 11. Pozivanjem naše info linije -  iz razloga opravdanog interesa podatke čuvamo na period od najmanje 10 godina, zbog eventualne kontrole od strane Povrenika ili Inspekcije
 12. Posetom i korišćenjem sajta - analitika, pikseli - na neophodni period (30 dana) i više, u svrhe analize posećenosti, funkcionalnosti stranica, merenja učinkovinosti reklamnih kampanja, dakle iz razloga opravdanog interesa.

Kakve lične podatke sabiramo?

Lične podatke čuvamo na sledeće načine:

 1. Kreiranjem korisničkog naloga - Ime, Prezime, Imejl, Datum rođenja (kod prijave preko fejsbuka, inače nije potrebno), Pol, Google ID (kod prijave preko Gugl naloga), Facebook ID (kod prijave preko Fejsbuka)
 2. Dobrovoljnom prijavom na besplatnu pretplatu na takmičarski bilten - imejl adresa, ime, prezime, pol. IP adresa prijave i odjave na pretplatu
 3. Poručivanjem - podaci za plaćanje i adresa, adresa dostave, Ime, Prezime, Imejl, Broj telefona, Datum rođenja (kod prijave preko fejsbuka, inače nije potrebno)Pol
 4. Plaćanjem porudžbine - broj bankovnog računa, adresa paypal računa, zadnja četiri broja platne kartice, ako je navedeno na bankovnom računu, detaljne brojeve platnih kartica ne sabiramo i ne obrađujemo
 5. Podnošenjem upita na naš imejl ili putem korisničkog servisa (tiket i odgovor na tiket)  - Ime, Prezime, Imejl ili Identifikacioni broj (IB) prijavljenog korisnika, upit, opcioni prilog uz upit
 6. Kreiranjem recenzije kod proizvoda - Nadimak, IB korisnika, ocenjivanje članaka, prikačena fotografija po izboru uz recenziju
 7. Slanjem članka u diskusiju kod proizvoda - Ime i prezime, imejl, tekst članka
 8. Ocenjivanjem naših usluga od strane korisnika - Ime i prezime, imejl, tekst članka
 9. Slanjem reklamirane robe - broj računa navedenog kod reklamacije, lične podatke navedene kod reklamacije, adresa za vraćenje novca putem uplatnice
 10. Ocenjivanje odgovora na Vaš tiket - broj tiketa, zadovoljnost, IP adresa, verbalna ocena
 11. Pozivanjem naše info linije - datum i vreme pozivanja, najvažnije informacije sa poziva, broj porudžbine
 12. Posetom i korišćenjem sajta - kolačići, više informacija ovde

Zašto sabiramo lične podatke?

Gore navedene podatke sabiramo u ove svrhe:

 1. Zbog esencijalne funkcije korpe, korisničkog naloga, marketinga, remarketinga, praćenja prodajnih kanala, konverznih kolačića za analizu prodajnih kanala, analitičke funkcije (pre svega kolačića)
 2. Zbog obavljanja porudžbina, u poreske svrhe, zbog moguće reklamacije i naknadne mogućnosti dostavljanja podataka državnoj upravi i kontrolnim organima (adrese, telefoni, imejlovi, podaci uplate)
 3. Pojedinačne ponude - čestitke za rođendan, praznike (kolačići, datum rođenja)
 4. Marketinške svrhe - takmičarski bilten (imejl adresa)
 5. Delovi stranica i povratna informacija za ostale posetioce (podaci unešeni u recenzije, diskusije proizvoda)
 6. Buduća komunikacija i istorija porudžbina (tiketi)

Vaša prava i prioriteti

 1. Pravo na pristup - možete bilo kada da nas kontaktirate da bismo Vas obavestili koje informacije o Vas obrađujemo, kod registrovanih korisnika, ova informacija će biti dostupna u administraciji Vašeg naloga u sekciji GDPR
 2. Pravo na ispravku - možete zahtevati od nas da promenimo ili ažuriramo lične podatke ako su netačni ili nepotpuni
 3. Pravo na brisanje - možete bilo kada da zatražite od nas da obrišemo Vaše lične podatke
 4. Pravo na ograničenje - možete zahtevati da privremeno prestanemo sa obrađivanjem svih Vaših podataka ili njihovog dela
 5. Pravo na primedbu - imate mogućnost da bilo kada podnesete primedbu protiv obrađivanja Vaših ličnih podataka iz razloga koji se tiču Vaše konkretne situacije, pravo podneti primedbu protiv obrađivanja ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga
 6. Pravo na kopiju - pravo da potražite kopije Vaših ličnih podataka u elektronskom formatu i pravo da ih prosledite u cilju korišćenja usluga druge strane
 7. Pravo da ne budete predmet automatskog odlučivanja – pravo da ne budete predmet odlučivanja osnovanom samo na automatskom odlučivanju, uključujući profilisanje, ako bi dato odlučivanje imalo pravni učinak na Vas ili ako bi dovelo do nastanka sličnog značajnog učinka.

Čuvanje i brisanje podataka

Lične podatke ostavljamo samo dok za to postoji potreba da bismo mogli da Vam obezbedimo dostavu robe od strane dobavljača i naknadni servis i u opravdane i osnovne trgovinske svrhe, kao na primer održavanje funkcionalnosti prodajnog portala, trgovinsko odlučivanje o novim funkcijama i ponudama na osnovu podataka, punjenje naših zakonskih obaveza i rešavanje sporova. Neke lične podatke čuvamo sve dok ste korisnici portala ShipGRATIS.rs . Među njih spadaju i npr. podaci u korisničkom nalogu.

Na Vaš zahtev brišemo ili anonimizujemo lične podatke tako da Vas više ne bude moguće identifikovati, osim ako po zakonu nismo ovlašćeni ili dužni da zadržimo određene lične podatke, uključujući sledeće situacije:

 • Ukoliko u vezi sa Vašim nalogom postoji nerešeno pitanje kao npr. neobrađena porudžbina, reklamacija, nerešeni problem u tiketu, problem u vezi sa Inspekcijom ili drugim kontrolnim organom, ili nerešeni sudski postupak ili tužba, neophodne lične podatke ćemo sačuvati do konačnog rešenja problema
 • Kada se zahteva da čuvamo lične podatke na osnovu pravne obaveze, poreske obaveze, računovodstvene obaveze ili obaveze revizije, neophodne podatke čuvamo samo do perioda koji je zahtevan po važećem zakonu i/ili
 • Kada je neophodno zbog naših legitimnih trgovinskih interesa, kao što je prevencija prevara ili očuvanje bezbednosti naših korisnika

Linkovi

Možemo prikazivati sadržaj koji upućuje na sajtove trećih strana. Ne snosimo odgovornost za postupke i sadržaj trećih strana u oblasti ličnih podataka a nemamo ni kontrolu nad njima. Ako kliknete na link treće strane (tipično video na jutjubu), molimo Vas da uzmete u obzir da time prestajete da koristite portal  ShipGRATIS.rs i ova Načela će prestati da se odnose da lične podatke koje ste pružili. Pročitajte, molim, načela zaštite ličnih podataka ovih preduzeća da biste saznali na koji način oni sabiraju i obrađuju Vaše lične podatke.

 

Bezbedno čuvanje Vaših ličnih podataka

Imamo obavezu da čuvamo lične podatke naših korisnika. Izvršavamo pogodne tehničke i organizacione mere u cilju očuvanja bezbednosti ličnih podataka. Upozoravamo, ipak, da nijedan sistem nije nikada potpuno bezbedan. Uveli smo razna načela, uključujući pseudonimizaciju, kodiranje pristupa i čuvanja što sprečava neovlašćeni pristup i bespotrebno sabiranje ličnih podataka u našim sistemima.

Zaštitu korisničkog naloga osigurava lozinka, stoga savetujemo da koristite jedinstvenu i jaku lozinku, da ograničite pristup Vašem računaru i pretraživaču i da se odjavite nakon korišćenja portala.

 

Izmene ovih Načela zaštite ličnih podataka

U ovim Načelima možemo, s vremena na vreme, da izvršavamo izmene.

Ukoliko izvršimo suštinske izmene ovih Načela, upozorićemo Vas na ove izmene u zavisnosti od datih okolnosti, npr. putem dovoljno vidljivog upozorenja ili putem imejla. Možemo Vas upozoriti unapred.

Zato pažljivo pročitajte ovo upozorenje.

 

Kontaktni podaci

U slučaju da imate pitanje ili zahtev koji se tiče Vaših ličnih podataka, možete da se obratite na korisnički servis

Korisnički servis

Ili pismeno na adresu korespodencije Naranu Prague s.r.o (administrator Vaših ličnih podataka):

Naranu Prague s.r.o.

Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice

Česká republika

 

Obrađivač ličnih podataka

Transportno preduzeće

 • J.P. Pošta Srbije (u opsegu neophodnom za uspešnu dostavu porudžbine, dakle obično cela adresa dostave, telefon, imejl)

Dobavljači

 • LEVNO, spol. s r.o. (u opsegu neophodnom za uspešnu dostavu porudžbine, dakle obično cela adresa dostave, telefon, imejl)
 • SOUNDASIA (CHINA) TECHNOLOGY CO.,LTD (u opsegu neophodnom za uspešnu dostavu porudžbine, dakle obično cela adresa dostave, telefon, imejl)

Marketing, reklama

 • Facebook Ireland Ltd (kolačići, analitika)
 • Google Ireland Ltd (kolačići, analitika)
 • Seznam.cz, a.s. (kolačići)

Razvoj, održavanje, hosting

 • Naranu Prague s.r.o. (u opsegu neophodnom za razvoj i održavanje sistema, rešavanje nadstandardnih korisničkih zahteva, analizu problema itd.) VSHosting s.r.o. (u opsegu neophodnom za razvoj i održavanje sistema)
 • WEDOS Internet, a.s.(u opsegu neophodnom za razvoj i održavanje sistema)