Velika nagradna igra

Rokovi dostave

Legenda:

Rok za otpremu porudžbine
Rok za dostavu porudžbine

Izmene:

Kreiranje porudžbine - poruka sa potvrdom o kreiranju nove porudžbine će biti poslata
Početak procesa dostave - obaveštenje o početku otpreme
Dostava proizvoda kupcu (prema informacijama po broju za praćenje)