Velika nagradna igra

Zaštita intelektualne svojine

  • Zaštita intelektualne svojine

  • S obzirom na to da virtuelna galerija www.shipgratis.rs dugoročno zastupa politiku potpune transparentnosti i u skladu sa pravom, u okviru kojeg se trudi da svim sredstvima sprečava kršenje prava na intelektualnu svojinu, ShipGratis poštuje sva pravila i načela koja štite intelektualnu svojinu.

  • Svako ko se na virtuelnoj galeriji www.shipgratis.rs sretne sa kršenjem prava na intelektualnu svojinu može popuniti formular koji se nalazi niže. Tako ćete pomoći otkrivanju i kažnjavanju onih koji ne poštuju prava ostalih.

  • Virtuelna galerija www.shipgratis.rs nije, u skladu sa čl. 14 Smernice 2000/31/ o elektronskoj trgovini i zakonom br. 480/2004 Češke Republike, odgovorna za narušavanje prava duševnog vlasništva u svom virtuelnom prostoru, ukoliko za kršenje ne zna.

Kontaktirajte nas

Informacije o intelektualnom vlasištvu

* Obavezna polja